Jak być z nami

DOŁĄCZ DO NASZEJ BAJKOWEJ GROMADKI

Droga Mamo... Drogi Tato

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola "Bajkowe Wzgórze" jest "Karta zapisu dziecka", obowiązująca przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu oraz "Umowa edukacyjna" podpisywana z rodzicami (prawnymi opiekunami). Aby zgłosić dziecko prosimy o dostarczenie wypełnionej Karty zapisu dziecka do Przedszkola ul. Nowodworska 25 A.

Informacja telefoniczna : 790-770-271

Przy zgłoszeniu dziecka pobieramy opłatę wpisową w wysokości 250 zł. 

Prosimy o dokonywanie wpłat wpisowego na wskazany numer rachunku bankowego z dopiskiem" wpisowe za..... imię i nazwisko dziecka".

Numer Konta 29 1020 1475 0000 8602 0320 4476

 

 

Formularz kontaktowy